Takk til de frivillige

 

TAKK Meldal fotball, Meldal Handball, Meldal Il og Il Nor samarbeidet i forbindelse med årets Storåsfstival med å skaffe 120 vakter og matsalg. Dette samarbeidet fungerte meget bra.

30.07.2007 -
Kategori: Fotball


I overkant 300 8 timers+ vakter er nedlagt i løpet av festivalen. Årets resultat er ikke klart, men vi passerte 1 million i omsetning. Det er vi fornøyd med. Dette vil gi et viktig bidrag til lagenes ungdomsarbeid og i tillegg et bidrag til festivalen, som i henhold til avtale, skal ha noe av overskuddet. Dette hadde ikke vært mulig uten alle frivillige som har bidratt med vakthold og matsalg. Vi vil gjennom meldal.no TAKKE alle som har stillt opp og bidratt til dette. Vi håper på gjennsyn til neste år.

For Idrett i Meldal Bjarne Lund

Annonser


Medlemmer