Takk til dugnadsfolket!

 

Dugnadsarbeidet på Meldal skole er nå i mål, og Meldal Grendalag synes folk i Meldal har gjort en formidabel innsats.


29.10.2012 -

Vi vil rette en stor takk til alle som har bidratt i forbindelse med dugnadsprosjektet på nyskolen på Ekserplassen. Takken går til alle, uavhengig av om en har bidratt med servering, eller med fysisk arbeid på skoleområdet. Takk til dere som har stilt maskiner til disposisjon.
Vi tar sikte på å invitere dere alle til ei samling på skoleområdet til våren som ei markering av vel utført arbeid.
TUSEN TAKK.


Midtbygda Grendalag

dugnad 230812-8

Dugnad 230812-6

 

Red: AMS

 

 

Annonser


Medlemmer