Talen fra minnemarkeringa

 

Meldal AP informerer at ordfører tok kontakt med Meldal AP sin leder mandag morgen for å drøfte hvordan kommunen kunne bidra i forhold til innbyggernes behov for å delta på minnemarkering. Busstransport til Trondheim ble lansert som en­ mulighet. Meldal AP sin leder ga uttrykk for behov for også en egen lokal markering.­


26.07.2011 - Frode Langeng
­

­­­­Resultatet ble begge deler. Meldal kommune tok ansvar for å organisere og finansiere busstransport til Trondheim for de innbyggere som ønsket å delta på markering der. Bussen til Tr.heim ble full. Spesielt var mange ungdommer med, samt politisk ledelse i kommunen og Meldal AP sin leder Bård Bergsrønning.

Meldal A­P tok sammen med Meldal Frivilligsentral,­ andre aktører og enkeltpersoner ansvar for en minnemarkering ved Bergmannen på Løkken, og mye folk deltok også der.

­

Kjære alle sammen.
­
I dag samles folk i hele landet for å minnes ofrene for de avskyelige handlingene i regjeringskvartalet og på Utøya. Vi er alle berørt av det forferdelige som har skjedd. Vi er svært, svært mange som kjenner, er i slekt med, eller vet om noen som er rammet. Folk fra alle fylker og svært mange kommuner. Derfor er det minne- og sorgarrangement som dette vi nå har her, over alt.

Jeg har ikke ord som kan beskrive hva jeg føler om denne ugjerningen. Ondskapen og den forkvaklede tenkning som ligger bak, er umulig å forstå. En har sagt at ugjerningsmannen ”må ha mistet kontakten med det menneskelige i seg”. Det kan være treffende sagt.

Ingen Meldaling er, så vidt jeg vet, direkte offer for ugjerningene i regjeringskvartalet og Utøya. Men ungdommer fra noen av våre nabokommuner har vært offer for ugjerningene, noen kommer aldri tilbake. Personlig kjenner jeg godt mange fantastiske, engasjerte, og dyktige mennesker, som jeg nå aldri får treffe igjen. Det er tungt.

Departementskontorene er bemannet med folk fra hele landet, og vi har heller ikke der, full oversikt over hvem som er savnet eller drept. Ett hvert menneske som blir revet bort slik, er i seg sjøl en forferdelig tragedie.

Derfor er det nå viktig at vi stiller opp og viser medfølelse og omsorg. Nå er det mange som trenger et klapp på skuldra og noen å lene seg til.  Det er tid for å være medmenneske. Og, så hedrer vi minnet om de som er revet bort best ved å minnes dem i stillhet og med  verdighet og at vi med bestemthet arbeider for å utvikle vårt  åpne norske demokrati videre.­

­ 

­ 

­­ 

­­­ 

­­ 

Annonser


Medlemmer