Teknobygg Anlegg AS ferdigstiller nyskolen

 

Meldal kommune inngikk 16. mars en avtale med Teknobygg Anlegg AS om ferdigstillelse av nyskolen på Ekserplassen.


19.03.2012 -
Entreprenøren Grunnarbeid AS gikk som kjent konkurs tidligere i vinter, og arbeidet på nyskolen har stått stille i to måneder. Nå settes arbeidet i gang igjen umiddelbart.

Avtalen mellom Teknobygg Anlegg og Meldal kommune innebærer at utbyggeren "viderefører kontrakten vedrørende de bygningsmessige arbeidene på byggeprosjektet Nyskolen i Meldal", heter det i pressemelingen som rådmann Ingjerd Astad-Steen sendte ut i ettermiddag. "Det er også avklart med de øvrige entreprenørene at de gjennomfører arbeidet i henhold til gjeldende kontrakter", skriver rådmannen.

Hvorvidt Teknobygg Anleggs videreføring av kontrakten på Nyskolen også omfatter den økonomiske delen av avtalen, blir ikke presisert i pressemeldingen. Det som blir framhevet, er at arbeidet gjenopptas umiddelbart og at ferdigstillelse skal skje innen 21.12.2012.

Siden konkursen i Grunnarbeid AS satte en stopper for byggearbeidene i januar, har idrettslagene i kommunen gått nattevakter på skoletomta for å hindre hærverk og tyveri (se bildet).

 

Anne Mari Svinsaas

 

Annonser


Medlemmer