Temagudstjeneste med konfirmantene

Påskesymboler kan en finne også på altertavla.

Onsdag kveld samles de av bygdas konfirmanter som sokner til Meldal kirke til temagudstjeneste.


09.05.2012 -

Konfirmasjonene nærmer seg, og onsdag kveld kl. 19.00 skal de som har valgt kristelig konformasjon og som tilhører Meldal menighet, samles i Meldal kirke.

Det er konfirmantprest Ralf Ruckert som har ansvaret for denne gudstjenesten. Konfirmantene har ansvar for en del av programmet, blant annet ei bønnevandring til forskjellige stasjoner i krika som både ungdommer og foreldre deltar i.

Etter gudstjenesten er det suppe og annen bevertning og ikke minst trivelig samvær i Meldal Samfunnshus.

Onsdag 23. mai kl. 19.00 foregår den samme temagudstjenesten i Løkken kirke, og det er Ralf Ruckert som har ansvaret også denne kvelden. Tilsvarende program som i Meldal kirke, men etter gudstjenesten blir det samling med mat og kaffe, samvær og samtale i Pensjonisthuset på Løkken.

løkken kirke   altertavla og koret

 

Tekst: Anne Mari Svinsaas

Annonser


Medlemmer