Temakveld om silikose

 

Opp igjennom gruvehistorien har de ulike epokene sine mørke sider. Fyrsettingsdriften var preget av røyk, sur røyk som inneholdt svovel.


09.11.2012 -

Med håndboring og senere bormaskiner ble støvet et problem. Boring, lasting, transport og ikke minst skeidinga av malm produserte kvartsstøv, og i Løkkengruva hvor 13-14 % av malmen er kvarts kan dette føre til alvorlige skader for de som puster inn støvet. De som var mest eksponert for støv ble hardest rammet og i perioden 1936-1960 er det i alt registrert 177 tilfeller i Rikstrygdeverkets arkiver fra gruvene på Løkken Verk.

Vi har satt sammen et program hvor Johnny Kristensen forteller om sitt arbeid og resultater av forskninga rundt temaet. Anne Mari Svinsaas vil lese fra novellene til Johnny Kristensen. I tillegg blir det servering og loddsalg. Velkommen til temakveld på Informasjonssenteret.

Johnny Kristensen

I et år har Johnny Kristensen dypdykket i blant annet Orkla’s arkiv på Løkken Verk for å finne ut om denne mørke siden av gruvehistorien. Gjennom å gå igjennom arkiver og samtaler med pårørende og andre har Kristensen skaffet seg et tydelig bilde av problematikken rundt sykdommen og hvordan den utviklet seg hos de som fikk den. Arbeidet ble til slutt en artikkel i Avisa Sør-Trøndelag hvor resultatene ble presentert. Nå blir det mulighet til å høre om arbeidet og resultatene av forskningen samt å stille spørsmål omkring temaet på Informasjonssenteret.

Anne Mari Svinsaas leser noveller

Det er flere som har skildret miljø og historie rundt gruvedrifta på Løkken Verk i diktninga. Både Ingvald Svinsaas og Anne Mari selv og Johnny Kristensen har i sine bøker belyst gruvehistorie og ikke minst miljø i sine historier. Bergmannsteateret tok opp problemene om silikose i stykket «Hør min sang» i 1999, som hadde urpremiere, nettopp på Informasjonssenteret ved Orkla Industrimuseum. Anne Mari leser denne kvelden noveller av Johnny Kristensen.

Temakveld

Onsdag 14. november 2012 kl 19:00

Orkla Industrimuseum, Informasjonssenteret

Johnny Kristensen

Anne Mari Svinsaas

Servering

Loddsalg

Inngang kr 100,-

 

John Arnt Holmen

Orkla Industrimuseum

(red.Britt G. Moen)

Annonser


Medlemmer