Temakvelder for småbedrifter?

Orkladal BedriftsUtvikling inviterer småbedriftene til møte

Mindre bedrift med vekstambisjoner?
Orkladal BedriftsUtvikling vil invitere regionens småbedrifter til temakvelder,
med samarbeid og vekst som mål.

02.02.2009 - Frode Langeng

I første omgang ønsker vi et felles møte med dere hvor vi kan avklare
eventuelle behov og hvilke tiltak og emner som kan være relevante.

Tiltak og emner bør være knyttet til økte muligheter for vekst i virksomheten.
Dette kan eksempelvis være nye samarbeidsformer, avtaler/kontrakter, nettverk, nye forretningsområder, nye produkter, nye tjenester, møteplass/-arena, nye markedsmuligheter o.a.

OBU

Meld din interesse hos

fl@orkladal.no eller mobil 994 76 222

 

 

 Samarbeid

 

Annonser


Medlemmer