TENK POSITIVT FREMOVER!

Fra leserne

­Det lakker mot juletid og etter hvert mot et nytt år. Vi synes det erviktig å beholde bakkekontakten i disse urolige økonomiske tider. Mediabidrar etter beste evne til å krisemaksimere situasjonen og dempeforventningene til det nye året. Tross alt er situasjonen ikke så ille.


19.12.2008 - Magne Vullum
Kategori: Leserinnlegg
All låneformidling i Norge er underlagt regelverk og tilsyn. De som solgte subprimelån i USA, var derimot aggressive låneformidlere som sto utenfor finansielt tilsyn og regulering. Her i landet er det bankene som yter de fleste boliglånene. Bankene kjenner låntakerne relativt godt og støtter seg på inntektsdata og eiendomsregistre.  De har solid egenkapital og tåler store svingninger. Som bankkunder må vi tåle utlånsrenter som avspeiler kostnadene ved innlån. Slik kan bankene ­sikre inntjening og soliditet. Bare da kan utlånsvirksomheten opprettholdes over tid.
­
Bankinnskudd opp til 2 millioner kroner per innskyter er sikret gjennom Bankenes Sikringsfond. I Norge er det sterk politisk vilje og praktiske tradisjoner for å sikre at ingen taper sine innskudd i norskeide banker.

Vi står ikke overfor noen generell gjeldskrise for norske husholdninger. I dag betjener ca. 99 % sine boliglån og 95 % sine forbrukslån. Forbrukslån utgjør bare 3 % av de samlede lån. En liten andel av befolkningen har likevel et gjeldsproblem. Dette kan i mange tilfeller tilskrives årsaker som bortfall av inntekt, sykdom eller lignende. Men av og til kan det være tale om total mangel på privat økonomistyring, overdreven kjøpelyst og manglende evne til å følge opp sine forpliktelser. De personene dette gjelder, har et ansvar for å ta fatt i problemet og drøfte det med sin bank og sine øvrige kreditorer. Likeså har långiver et ansvar for å medvirke til å finne løsninger som begge parter kan leve med.

Ingen kan vel gi noen fasit på hva neste år vil bringe av positive og negative hendelser for privatpersoner og næringsdrivende. Været kan vi ikke styre, andre ting rundt oss kan vi vanskelig styre, men tankene våre har vi derimot en mulighet til å styre. Bekymringer, engstelse eller anger over ting vi har gjort, eller grubling over framtida, tapper bare sinnet og tankene for viktig kraft. Vi kan bare tenke en tanke om gangen.

Det er derfor viktig at enhver ”negativ” tanke erstattes av en positiv.  Vi trenger heller ikke nødvendigvis stemple alle hendelser som enten positive eller negative, men derimot oppleve dem som de er, sette pris på dem og ikke minst lære av dem. Forandrer vi tankene, kan vi forandre livet. ”Ytre suksess begynner faktisk innvendig.”


God JulORKLA CREDIT AS
ønsker ei riktig god jul
og et positivt 2009.Oddbjørn Botnan
daglig leder

Annonser


Medlemmer