Terapiridning hos Berge Gård i Hoston

 

Terapiridning er en enestående behandlingsform innenfor fysioterapi som går ut på å bruke hesten som virkemiddel. Berge Gård i Hoston har dette tilbudet. Innehaver Eva Berge er rideinstruktør med kurs i handicap ridning og ansbvaret for opplegget sammen med Kristin Foss, ridefysioterapeut med spesialutdannelse i terapiridning.

Ridning ved Berge Gård. Foto: Kirsti Kringstad/Kari Indergård Sundli


13.09.2008 - Marit Mjøen

Berge Gård. Foto: Kristi Kringstad/Kari Indergård SundliTerapiridningen i Hoston startert mandag 1. september 2008 og er blitt godt mottatt av både hjelpeapparatet og av deltakerne. De gode resultatene med rideterapi har gjort at Berge Gård har utviklet dette tilbudet lokalt.

Mer informasjon om terapiridning finner du Berge Gårds hjemmesider, berge-gaard.no

Hva er terapiridning?
Terapiridning er en enestående behandlingsform innenfor fysioterapi som går ut på å bruke hesten som virkemiddel. Hestens bevegelser er grunnlaget i behandlingen.

Når den funksjonshemmede rider, er fysioterapeuten veileder for både hest og rytter. Under ridningen overføres hestens rytmiske bevegelser til rytteren og gir rytteren 3000 impulser gjennom en halv time på hesteryggen.

De tredimensjonale bevegelsene fra hesten forplanter seg til sentralnervesystemet og stimulerer til et mangfoldig bruk av muskulatur, koordinasjon og ikke minst balanse. Ridestillingen og hestens bevegelser løser opp spenninger og spasmer i muskulatur. Som holdningskorrigerende tiltak er terapiridning suverent. Terapiridningen kan bare utøves av spesialutdannede fysioterapeuter som har tatt etterutdanning i terapiridning. (kilde: www.berge-gaard.no)

Annonser


Medlemmer