Teste av varslingsanlegg

 

Onsdag 11. juni skal Sivilforsvaret teste varslingsanlegg rundt om i hele landet. Over halvparten av befolkningen – de fleste i byer og tettsteder – vil høre Sivilforsvarets tyfoner.


11.06.2008 - Magne Vullum

Ved varslingsprøven sendes signalet ”Flyalarm”. Signalet blir gittmed korte støt i ca. ett minutt kl 1200. ”Faren over”-signalet med ettstøt i om lag et halvt minutt sendes kl 1205..

Sivilforsvarethar i alt ca. 1250 operative varslingsanlegg, som rutinemessig testesved offentlig varslingsprøve to ganger hvert år.

Les mer på www.sivilforsvaret.no

Annonser


Medlemmer