Til de unge fra Meldal KRF

 

Jeg vil benytte anledningen til å fremheve den aktiviteten jeg var med som initiativtaker til i fjor høst, og som vil fortsette nå i høst etter valget.

07.09.2007 -


Et av målene med en semesterprogrammet som ble lagd i fjor høst, var et opplegg der ungdommene selv skal få ta ansvar og bestemme hvilke aktiviteter de ønsker å være med på. De voksne skal bare være i bakgrunnen og hjelpe til med praktiske og økonomisk tilrettelegging. Vi håper at mange
fler blir med denne sesongen og at det kan bli et miljø der ungdommene kan treffes uten at det kreves noe av dem. Et av hovedpoengene er også at det skal være lavkost. Menighetsrådet, banken, kommunen og sanitetsforeninga er med og gir penger til drift.

Kjelleren i Grøtte bedehus er nyoppusset og er blitt virkelig trivelig.

Jeg legger også med en artikkel jeg skrev som jeg håpet kunne komme inn i ST i vår. Slik som det ser ut nå, vil første Fredag's kveld bli 21. september.

Kjetil Gunnes
Meldal KrFUNGDOMSKVELD I MELDAL
Dåpsopplæringsutvalget i Meldal Menighetsråd med Kjetil Gunnes i spissen har tatt initiativet til, og fått satt i gang et fritidstilbud for ungdom i Meldal. Målet er at ungdom i hele Meldal skal kunne samles i et trygt, positivt miljø der alle skal kunne føle seg hjemme, og at de skal ha mulighet til å være med å påvirke det vi har av aktiviteter. Tilbudet gjelder de som har begynt i 8. klasse og oppover. Ingen øvre aldersgrense.
- Det vil bli andakt, fellessang og mat på alle kveldene, sier Kjetil. - Vi planlegger arrangement annenhver fredag til å begynne med. Dersom de som blir med ønsker hver fredag, kommer det til å bli det. Hovedmålgruppen er helt klart ungdomsskoleelever og videregående-elever fra hele kommunen.

Det er mange både av de som er foreldre til ungdommer selv, og som har små barn selv, som er med og jobber for at dette skal bli et godt tilbud for ungdommene. – Alle sier ja, når de blir spurt om å gjøre noe lite, sier Kjetil.

I første omgang starter vi med aktivitetsgrupper 3 forskjellige steder.

- Idrettsgruppe i Gymsalen på Grefstad skole
Dette er for deg som har lyst til å svette litt med fotball/volleyball/kanonball. VIKTIG!! Dette er ikke trening, men GØY I GYMSALEN, alle er med !
- Motorgruppe i kjelleren i Kirka
Vi bygger og kjører elektroniske modellbiler. Dette er for deg med litt sans for små tekniske deler, og for deg som vil utfordre fartsgenene.
- Musikk/Dart/Biljard/Air Hockey/matlaging i Grøtte Bedehus
Alle som vil slappe av, snakke med venner/voksne, eller vil hjelpe til på kjøkkenet, spille eget instrument sammen med andre eller vil utfordre venner i Dart, Biljard, AIR HOCKEY eller LUDO.

I tillegg har vi hatt kondisjon/styrketrening et par kvelder i høst. Dette vil vi prøve et par kvelder i vårsemesteret også.

Aktivitetene starter kl 20 på de forskjellige stedene.

Alle gruppene samles i Grøtte Bedehus kl 21.30 til felles andakt, sang, lek/konkurranse og mat. Fellesprogrammet skal til vanlig være slutt kl 23, men det er mulig å fortsette lenger, helt til huset må låses.

Alle aktivitetene skal være gratis for deltakerne. Menighetsrådene og andre støttespillere er med og dekker kostnadene. Mat og drikke selges på kveldene.


Kjetil forteller at han har brukt noen ”farlige ord” på plakatene og i semesterprogrammet som har blitt hengt opp og delt ut: ”Grøtte Bedehus”, ”Andakt” og ”Meldal Menighetsråd” er ord som Kjetil har erfaring med at blir oppfattet som kjedelige greier. - Men oppgaven både for oss som skal drive tilbudet, og for de som vil komme å delta, er å ha det artig sammen med andre. Bli bedre kjent, og kunne være med å påvirke aktivitetene selv, sier Kjetil.

POSITIV UNGDOM
Vi har i høst arrangert 5 aktivitetskvelder/ungdomskvelder for ungdom i ungdomsskolealder og oppover. Det har vært gledelig stort oppmøte. Mange av konfirmantene har vært aktivt med på kveldene. Vi har allerede registrert at mange kommer igjen hver gang, og noen har oppfordret oss til å ha aktivitet hver fredagskveld, mot

Annonser


Medlemmer