Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2008

 

Søkere om tilskudd til idrettsanlegg kan være kommuner, idrettslag/organisasjonsledd i NIF eller andre sammenslutninger.

07.08.2007 -
Det kan søkes om tilskudd til:

- anlegg for idrett og fysisk aktivitet
- nærmiljøanlegg
- nærmiljøanlegg, forenklet ordning
- anlegg for friluftsliv i fjellet

Det stilles til dels strenge krav til søknaden, så vi anbefaler å starte arbeidet med det samme.

Søknaden sendes Meldal kommune, Kvamsveien 2 , 7336 Meldal.
Nærmere informasjon fås ved henvendelse til kulturkonsulenten.

Søknadsfrist: 15. oktober 2007

Mer informasjon


Annonser


Medlemmer