Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2009

Meldal kommunes søknadsfrist: 15. oktober 2008. Det stilles til dels strenge krav til spillemiddelsøknader, så vi anbefaler å starte arbeidet med det samme. For sent innkomne søknader godkjennes ikke.­Les mer

30.09.2008 - Magne Vullum
Kategori: Siste fra kommunen

Annonser


Medlemmer