TINE-samarbeid med Meldal og Rennebu

 

TINE har innledet et samarbeid med kommunene Rennebu og Meldal der målet er å skape ny aktivitet i lokalene når de to anleggene legges ned.

Deltakere på møtet mellom TINE og Meldal kommune i Meldal 5. august 08, f.v. meierisjef TINE Midt-Norge Bjørn Sunde, varaordfører Arve Slørdahl, adm.dir. TINE Midt-Norge Tore Lauritzen, ordfører Ivar Syrstad, sektorsjef Morten Rødningen, daglig leder OBU Odd Evert Halsetrønning og rådgiver OBU Frode Langeng. Foto: Morten Rødningen/Meldal kommune


06.08.2008 - Marit Mjøen

TINE møter representanter fra Meldal og Rennebu. Foto: Morten Rødningen/Meldal kommuneTirsdag 5. august hadde TINE Midt-Norge, med direktør Tore Lauritzen i spissen, møter med begge kommune, først med Meldal, og seinere på dagen Rennebu.

Erfaringer fra Kolvereid
Konklusjonen fra begge møtene, er at TINE og kommunene setter ned prosjektgrupper som skal arbeide med å skape ny aktivitet i de to anleggene. På møtene orienterte Tore Lauritzen om erfaringene med omstillingsarbeidet på Kolvereid, der Nærøy kommune og TINE jobbet tett sammen i et prosjekt.
Modellen som ble brukt i omstillinga av Kolvereid-anlegget, kan også være aktuell å bruke både i Meldal og Rennebu.

Framdriftsplan
Det er foreløpig ikke klart hvor lenge drifta på Berkåk og i Meldal skal pågå. Målsettingen er at konsernstyret i TINE i oktober skal behandle framdriftsplanen.

Utviklingsprosjekt i Meldal
For Meldal kommune sitt vedkommende vil arbeidet med å skape ny aktivitet i meieriet bli tatt inn som en del av det allerede pågående næringsutviklingsprosjektet, som et delprosjekt av dette. Videre vil dette arbeidet også bli samkjørt med gjeldende utviklingsplan for kommunen.


Annonser


Medlemmer