Tiurleik ønskes!

 

Er det noen meldalinger som kjenner til en eller flere tiurleiker her i dalføret eller i nærliggende områder. Jeg er svært interessert i å få kjennskap til en eller to tiurleiker.

18.04.2007 -

Jeg ønsker å lage en liten video eller dvd av en slik Tiurleik
Om du ønsker at selve spillplassen ikke skal bli gjort kjent for flere, så respekterer jeg selvfølgelig det. Den vil da forbli ukjent.
KAN DU FORTELLE MEG OM EN SLIK PLASS, SKAL DU SELVFØLGELIG FÅ EN DVD- ELLER VHS-KASSET AV MEG.

Du treffer meg på tlf 72496918 eller mobil 91857326. Så ring meg!


Hilsen

Karl Inge Jensen

Annonser


Medlemmer