To skoler i Meldal

 

Med 12 mot 7 stemmer har kommunestyret i Meldal vedtatt å ha 2 skoler i kommunen. Løkken barneskole/Meldal ungdomsskole består, og så blir det en skole til. Hvor denne skal plasseres, ligger ikke i dette vedtaket. Debatten var saklig, men avslørte uenighet i både Høyre og Senterpartiet som sprakk i saken.


26.06.2008 - Marit Mjøen

Leik i skolegården på Løkken. Foto: Marit MjøenKommunstyremøtet i kveld måtte flyttes fra kommunestyrsalen til samfunnshuset for å gi plass til publikum. Stort lokalt engasjement under hele skolesaken, ga seg utslag også i stort frammøte av publikum da avgjørelsen skulle tas av politikerne.

Behandlingen av saken startet med å gjøre rede for hvert partis syn, og så ble det avstemming.

Alternativet med to skoler fikk flertall ved at Arbeiderpartiet (9 stemmer) med Ingrid Skarstein, Bård Bergsrønning , Ronny Engan, Per Sørløkk, Toril Fridtjofsen, Tove Sølberg, Magni Skålholt Løseth, Aud Inger Kalseth og Camilla Aamot fikk med seg varaordfører Arve Slørdahl fra Høyre, Helge Johan Ringli fra Fremskrittspartiet og Jon Drugli fra Senterpartiet.

Mindretallet med 7 stemmer stemte for å bygge en ny grunnskole for hele kommunen. Disse stemte for dette forslaget: Senterpartiet: Ordfører Ivar Syrstad, Liv Anne Sugustad, Ola Bjørkøy og Kari Rikstad. Venstre: Marit Foss Sundseth, Høyre: Arnt P Ree og fra KrF Kjetil Gunnes.

Dermed er en lang og vanskelig skoledebatt avgjort. Prinsippet om to skoler er dermed tatt. Plassering av de to skolene vil nok utløse nok en debatt. I vedtaket står det fast at skoleanlegget på Løkken Verk skal brukes videre etter å ha gjennomgått oppussing. Den andre skolen blir lagt til en av de andre skolekretsene som er ment å bli slått sammen. Det hesteste tipset for plassering av denne skolen er Storås, fordi dene skolen er den nyeste av alle skolene i Meldal, og rimeligts å sette i stand for å gi plass til flere elever enn dagens.

De som har jobbet hardt for å få til en skole for hele Meldal, var naturlig nok skuffet da de tapte etter intenst arbeid.

Annonser


Medlemmer