Torsdag avgjøres skoledebatten

 

Torsdag 26. juni er skolebruksplan for Meldal den viktigste saken for politikerne i Meldal kommunestyre. To dager før avgjørelsen er det ennå uklart hva utfallet blir. I et leserinnlegg her hos meldal.no orienteres om en underksiftsaksjon for en fellesskole for hele Meldal. Dette er også en løsning både Høyre og Senterpartiet går inn for, men de er uenige om plassering. Mens Høyre er klar på at skolen skal ligge på Løkken Verk, heller Sp til Grefstad skolekrets. Arbeiderpartiet derimot har vedtatt to skoler.

24.06.2008 - Marit Mjøen

SkoledebattSaken er vanskelig og har mange elementer som er utgangspunkt for uenighet. Det har sammenheng med sakens art  der både skolepolitikk, grendapolitikk, føleleser, næringsinteresser - og ikke minst økonomi er deler av argumentasjonen.

Torsdag avgjøres skolestrukturen - en eller to skoler. Hvor de to skolene skal ligge er mer uklart. Selv om både Høyre og Arbeiderpartiet har bestemt seg for å ha skole på Løkken, velger de to ulike strukturer. Om disse to partiene finner sammen om et omforent vedtak, er uklart ettersom Ap ønsker å ha en skole i tillegg som skal samle elevene fra de tre andre skolekretsene. Hvor denne skole skal ligge, sier ike Ap klart, men mest sannsynlig blir denne lagt til Storås der skolebyget er nyest og krever minst oppgradering for å ta imot flere elever.

Senterpartiet ønsker også en skole, men de sier ikke klart hvor den skal plasseres. Mye tyder på at Sp ønsker en plassering i Grefstad skolekrets - i Meldal sentrum.

Kommunestyremøtene er åpne møter, og det anbefales å være til stede for å oppleve den vanskelige saken på nært hold.

Annonser


Medlemmer