Trær med sløyfer

 

Ved Dalatjørna på Bjørnli oppdaga vi en kar som sto og knyta grønn sløyfe på et tre. Hva foregikk her?

25.04.2007 -


Hans Christian Borchsenius driver firmaet Orkla Trebrensel og var engasjert av Meldal kommune for å rydde skog. Prosjekt ”Åpent landskap” foregår både i Meldal og Orkdal kommune, og det skal ryddes skog langs hovedveiene. Behovet er ca 190 felt og arbeidet er godt i gang. Hans Christian har i oppgave å finne de stedene det bør ryddes og hogges skog. Han må snakke med grunneiere og merke skogen som skal hugges. Rød sløyfe betyr start og stopp, grønne eller blå sløyfer betyr at trærne får leve videre. Det må alltid settes igjen en klynge og noen trær for å ta hensyn til omgivelsene. Vedhoggerne får ved, men det må alltid klargjøres med grunneier først, i dette tilfelle Chr. Salvesen & Chr. Thams. Det er rydda 17 felt langs Thamshavnbanen, nå slipper toget å kjøre i en grønn tunnel, sier Hans Christian. Han kaller dette et vinn-vinn-prosjekt for alle parter, gratis ved for hoggeren og gratis rydding for utsikten.

Brit


Annonser


Medlemmer