( 15.01.2007) Trevirkeprisene vil komme til å stige

 


Prisene på trevirke er vel de som har vært mest stabile de siste 15-20 åra, sammenlignet med andre prisoppganger.


11.12.2016 -

I 2006 var Norge blant de som hadde de laveste prisene på trevirke, med kun små justeringer. Ellers i Europa var det i fjor prisoppganger på opptil 25%. Fra nyttår i år har også vi fått smake på utviklingen, med en økning på 10-15% og noe mer vil det nok bli, sier Andreas Granhus ved AG Tre på Storås. Det har ei tid vært fokus på redusert tilgang på trelast i hele Europa, men det er i hovedsak bygningslaft som har vært mangelvare. Det er høykonjunktur i det meste av verden, kanskje bortsett fra USA, som ikke har høykonjunktur i byggebransjen. AG-Tre, som har et årlig forbruk på 4000 m3, har pr. i dag ikke hatt leveringsproblemer. De har i flere år har hatt faste rammeavtaler med 4 forskjellige trelastbruk i Sverige, i Mora og Østersundområdet. Bedriften har en stabil arbeidsstokk på 8 ansatte. Andreas mener vi må forberede oss på flere prisoppganger i årene som kommer, og har tatt noe høyde for denne utfordringen.

Annonser


Medlemmer