Trimtur 16. august

 

Turmål: Tursti fra Gammelsætervollan
Oppmøte: Spar-Meldal
Tid: 18.00
Ansvarlig: Maja

31.05.2010 - Magne Vullum

Annonser


Medlemmer