Trivelig vikarjobb 

Margret synes det er viktig med bibliotek 

Margret Sakshaug fra Laksøybygda er fast vikar ved Hovedbiblioteket på Løkken. Her trives hun veldig godt, det er så mange trivelige folk som stikker innom smiler hun.  

26.02.2008 -
Kategori: Arkiv

Biblioteket er et godt kulturelt tilbud og hun er veldig glad for at avdelingene ved Grefstad og Storås fikk fortsette. Margret forteller at det blir mest jobbing på biblioteket om sommeren, når de ansatte skal avvikle sin ferie. Foruten vikarjobben er hun en aktiv dame på hjemmefronten. Hun har alltid "renninga" stående i veven. I fjøset er det fullt av dyr som trenger mat og stell to ganger daglig.

 

 

Margret synes det er viktig med bibliotek Margret synes det er viktig med bibliotek 

Klara Haugen leverer lånte bøker Klara Haugen leverer lånte bøker 

Annonser


Medlemmer