Trivselsledere

 

Meldal kommune satser stort på trivselsledere. En trivselsleder er en elev som er utvalgt av sine medelever fordi de er ærlige og respektfulle. Disse har som oppgave å være igangsetter av felles leker, og passe på at ingen blir stående alene i friminuttene.


03.05.2011 - Magne Vullum

De skal ha et spesielt godt øye til de yngste. Trivselslederne er godt synlige med sine fine vester og er ekstra trygghetspersoner i tilegg til de voksne ute i friminuttene.

Alle trivselsledere får et kulturkort som gir de ulike rabatter på kulturelle arrangementer landet over, blandt annet gratis inngang på Lerkendal. Dette håper vi også på å få med oss "kulturen" i Meldal på.

Om dere vil vite mer om trivselsledere, gå inn på: www.trivselsleder.no

Trivselslederne ved småtrinnet på MuLb vil sende en stor takk til Bygger´n for sponsing av nøkkelbånd for å henge kulturkortene i (Dette har alle trivselslederne i Meldal kommune fått). I tilegg vil vi sende en stor takk til Meldal sparebank som vi får låne fine vester av i påvente av våre egne trivselsledervester.

Mvh. småtrinnet v. MuLb

Trivselsleder

Trivselsleder

Annonser


Medlemmer