Trønderske mestre

 

7. trinn ved Storås skole fikk høsten-06 utdelt mini Annedukker og instruksjons DVD i hjerte-lungeredning fra Norsk Luftambulanse.

21.06.2007 -


Dette har som formål at de skal lære seg selv HLR og kunne handle riktig hvis de er tilstede der noen faller livløs om, eller de finner noen som har falt om.
Samtidig skulle de lære opp flest mulig i sin familie og omgangskrets til å handle rasjonelt og riktig i stress-situasjoner, som bevissthetstap/hjertestans er.

Tallene fra opplæringen ble sendt tilbake til NLA, og avgangselevene v/Storås Skole hadde i gjennomsnitt lært opp flest i hele Trøndelag, til sammen mellom 35-40 stk. På landsbasis kom de på 2. plass, kun slått med noen tideler av en klasse på Sunnmøre.

På deres siste skoledag ved Storås Skole kom Tom Hansen fra NLA i Trondheim med en overraskelse til de 5 intetanende elevene, nemlig hvert deres mini helikopter og 1 plakett som synlig bevis på deres hederlige innsats.

Gratulerer sier vi bare!

Mvh Kvammert

Annonser


Medlemmer