Trykkfeil i Medalsavisa 

Leder Stein Sørløkk 

Medalsavisa kom i skade for å skrive at det var lov å kjøre scooter mellom kl. 10.00 og 16.00 helgedager, men det skal selvfølgelig være "IKKE lov". Bortsett fra 2. påskedag, da det er lov å kjøre fra kl. 12.00.  

14.03.2008 -
Kategori: Arkiv

Veldig mange av de som er interessert i snøscootere var til stede hos Syrstadeng Bil AS da Meldal snøscooterklubb arrangerte treff i februar. Det årlige treffet var innedørs denne gang, og ca. 120 møtte til sammenkomsten. Meldal Snøscooterklubb feirer 20 års jubileum i år, fortalte leder Stein Sørløkk.
 Klubben jobber aktivt for at snøskuterkjøringa i Meldal skal være i ordnede former til nytte og gagn for alle. Medlemskap i klubben innebærer at den som har løyve kan kjøre etter de traseene som er inntegnet på kartet uten å spørre grunneier først. Denne fordelen har de fordi klubben har utarbeidet avtale med de grunneierne som traseene passerer over. En vanlig regel for å få løyve er at hytta ligger minst 2,5 km fra brøyta vei. Da kan du få løyve til å kjøre 8 turer med bagasje og utstyr i året. Funksjonshemmede kan kjøre til hytta når de vil innenfor de rammer som er satt. Næringsvirksomhet og hyttebygging får løyve gjennom byggemelding. Til syvende og siste er det grunneier som bestemmer hvor du kan kjøre, sier Ovesen i Meldal kommune. Midt i uka er det kjøreforbud mellom kl. 22 og 06. I helger og på helligdager kan du IKKE kjøre mellom kl. 10 og 16. Snøskuter kan du kjøre fram til 15. april eller til og med 2. påskedag om den kommer senere.

Meldal Snøscooterklubb arbeider for at snøskuterkjøringa skal være i ordnede former til nytte og gagn for alle. Siden 1991 har de arrangert tur i marka for eldre og uføre, og det er meget populært. Dette er trivelige turer, og medlemmene må regne med å bli spurt om å kjøre.


 

 

Leder Stein Sørløkk Leder Stein Sørløkk 

Fra pensjonistturen i fjor Fra pensjonistturen i fjor 

Annonser


Medlemmer