Tyveri fra Røde Kors sine flaskecontainere

 

Meldal Røde Kors Hjelpekorps har i dag 29 containere for retur av flasker stående på ulike steder i kommunen.


03.08.2011 - Magne Vullum

Dette er en meget viktig inntektskilde for oss. Dette gjør det mulig å sende nye og gamle medlemmer på kurs, slik at de får høy kompetanse på redning og førstehjelp. Uten denne inntektskilden hadde ikke dette vært mulig. Dessverre, ser vi at ikke alle er like begeistret for at Røde Kors prøver å tjene noen kroner på dette viset.

Tirsdag 2.8 var undertegnede og to andre medlemmer ute med bil og henger for å tømme containere som var fulle. Synet vi ble møtt med var 2 containere som var brutt opp og tømt (se bilde). I tillegg er hele containeren stjålet bak Coop Meldal. Hva skal folk med en pantecontainer?  Hvem har virkelig sunket så lavt ned på stigen at de stjeler tomflasker fra en frivillig organisasjon?? Dette var spørsmål som ble stilt.  Hjelpekorpset bruker ufattelig med timer i løpet av året med innhenting, sortering og levering av flasker.

Saken vil bli politianmeldt og eventuelle tips fra publikum kan rettes mot undertegnede.

Samtidig vil jeg rette en stor takk til alle de som bruker containerne til riktig formål. Dette setter vi stor pris på! Gi oss gjerne beskjed dersom containeren er full.  

Øystein Hoel
Operativ Leder
957 32 667

Tyveri fra Røde Kors sine flaskecontainere

Annonser


Medlemmer