Ungdomskveld i Meldal

 

Dåpsopplæringsutvalget i Meldal Menighetsråd med Kjetil Gunnes i spissen har tatt initiativet til, og fått satt i gang et fritidstilbud for ungdom i Meldal.

05.02.2007 -

Målet er at ungdom i hele Meldal skal kunne samles i et trygt, positivt miljø der alle skal kunne føle seg hjemme, og at de skal ha mulighet til å være med å påvirke det som er av aktiviteter. Tilbudet gjelder de som har begynt i 8. klasse og oppover. Ingen øvre aldersgrense.
- Det vil bli andakt, fellessang og mat på alle kveldene, sier Kjetil. - Det planlegges arrangement annenhver fredag. Dersom de som blir med ønsker hver fredag, kommer det til å bli det. Hovedmålgruppen er helt klart ungdomsskoleelever og videregående-elever fra hele kommunen.
Det er mange foreldre som er med og jobber for at dette skal bli et godt tilbud for ungdommene. – Alle sier ja, når de blir spurt om å gjøre noe lite, sier Kjetil.

I første omgang er det startet med aktivitetsgrupper 3 forskjellige steder.
- Idrettsgruppe i Gymsalen på Grefstad skole
Dette er for de som har lyst til å svette litt med fotball/volleyball/kanonball. VIKTIG!! Dette er ikke trening, men GØY I GYMSALEN, alle er med !
- Motorgruppe i kjelleren i Kirka
Det bygges og kjøres elektroniske modellbiler. Dette er for de med litt sans for små tekniske deler, og for de som vil utfordre fartsgenene.
- Musikk/Dart/Biljard/Air Hockey/matlaging i Grøtte Bedehus
Alle som vil slappe av, snakke med venner/voksne, eller vil hjelpe til på kjøkkenet, spille eget instrument sammen med andre eller vil utfordre venner i Dart, Biljard, AIR HOCKEY eller LUDO.

I tillegg var det kondisjon/styrketrening et par kvelder i høst, og det vil fortsette i vårsemesteret. Aktivitetene starter kl 20 på de forskjellige stedene.

Alle gruppene samles i Grøtte Bedehus kl 22 til felles andakt, sang, lek/konkurranse og mat. Fellesprogrammet skal til vanlig være slutt kl 23, men det er mulig å fortsette lenger, helt til huset må låses.
Alle aktivitetene skal være gratis for deltakerne. Menighetsrådene og andre støttespillere er med og dekker kostnadene. Mat og drikke selges på kveldene.

Kjetil forteller at han har brukt noen ”farlige ord” på plakatene og i semesterprogrammet som har blitt hengt opp og delt ut: ”Grøtte Bedehus”, ”Andakt” og ”Meldal Menighetsråd” er ord som Kjetil har erfaring med at blir oppfattet som kjedelige greier. - Men oppgaven både for oss som skal drive tilbudet, og for de som vil komme å delta, er å ha det artig sammen med andre. Bli bedre kjent, og kunne være med å påvirke aktivitetene selv, sier Kjetil.

POSITIV UNGDOM
De 5 aktivitetskvelder/ungdomskvelder for ungdommen i høst, har gitt gledelig stort oppmøte. Mange av konfirmantene har vært aktivt med på kveldene. Vi har allerede registrert at mange kommer igjen hver gang, og noen har oppfordret oss til å ha aktivitet hver fredagskveld, mot annenhver som nå. Det blir spennende å se hva vårsemesteret vil gi oss. Vi vil oppfordre alle Meldalinger til å støtte opp om aktiviteten, både når det gjelder forbønn, og praktiske ting som skyss, matlaging og oppfordring til å bli med i et positivt miljø. Vårt ønske er at alle skal ha mulighet til å påvirke hva som skal skje, avslutter Kjetil.

Annonser


Medlemmer