Ungdomsrådet i utvikling

 

Ungdomsrådet orienterte om sin aktivitet og sine ønsker og planer på kommunestyremøtet onsdag kveld.


16.11.2011 -
Ungdomsrådsleder Gunhild Løkken (på bildet sammen med Magnus Haugen og Ragnhild Sørløkk Aas i kommunestyresalen) er klar i sin tale til bevilgende politiske myndigheter i Meldal: Ungdommen ønsker seg et ungdomshus, et samlingspunkt, et sted der ungdom har noe å si. Og de ønsker en permanent ungdomsarbeiderstilling i kommunen.

Gunhild Løkken har mye på hjertet:

- Ett av formålene med ungdomsrådet som kommunestyret har vedtatt, er at kommunestyret skal bidra til en mer treffsikker og framtidsrettet ungdomspolitikk. Dette ønsker vi i ungdomsrådet å hjelpe til med ved å rette fokus mot følgende saker: At ungdomslederstillinga blir permanent etter prosjektperioden på to år. Vi i ungdomsrådet har allerede fått bedret kompetanse og fortgang på det arbeidet vi skal gjøre, nettopp som følge av at vi nå har en ungdomsarbeider som kan hjelpe oss og rettlede oss i arbeidet, sier hun.

Ungdomsrådet påpeker at Meldal kommune har satt seg som mål å bli kulturkommune nr. 1, og da må ungdomsarbed og ungdomskultur prioriteres. - Det er viktig for ungdom å ha et sted å samles, et alternativ til å drive rundt. Vi tror at et ungdomshus vil samle ungdom fra hele bygda og skape tettere samhold - skape et fellesskap som er for hele bygda, ikke bare for spesielle grupper av kommunens unge innbyggere. Ungdom trenger et rusfritt sted som kan bli et slags "andre hjem" for oss, et sted der vi bestemmer sjøl. Vi ønsker at Meldal kommune skal gjøre alt som er mulig for å stille et slikt hus til rådighet for den oppvoksende slekt, mener Gunhild Løkken.

Ungdomsrådet ønsker også at Storåsfestivalen skal fortsette, og de ønsker å skape en kulturfestival for barn og unge. De håper også at nye ideer skal føre til en utvikling av UKM-konseptet.

Kommunestyret fikk med dette et klart innblikk i hva som rører seg blant ungdommene våre gjennom ungdomsrådets orientering til Meldals nye folkevalgte.

 

 

Annonser


Medlemmer