Unge og engasjerte med mange gode ideer og meninger

Ungdom (artikkelbilde)

13. mars var det samlet over 20 engasjerte meldalinger i alderen 16-36 år på Bergmannskroa for å diskutere hva som trengs for å gjøre Meldal enda mer attraktivt og trivelig for denne aldersgruppen. Det virket som de som var til stede trivdes og gjerne ville få med seg flere til en senere anledning.

20.04.2011 - Frode Langeng
Det var Meldal AP som tok initiativ til treffet, opprinnelig for å skape en arena for våre yngre medlemmer, men der vi fant ut at det var viktig å få samlet flest mulig uavhengig av politisk  ståsted. Vi drøftet derfor om det er bedre at noen andre (politisk nøytrale) står ansvarlig for slike treff, slik at kanskje enda flere vil delta. Samtidig er det viktig at innspillene og ideene som dukker opp blant denne aldersgruppen også når opp til de politiske aktørene. Neste gang vil vi derfor spesielt invitere listekandidater fra alle partier som er i denne aldersgruppen, slik at disse kan ta med seg ideer og innspill inn i sine partier.
 
Det var idemyldring i grupper i hovedsak rundt disse spørsmålene:
- Fritids- og aktivitetstilbud i Meldal, hva er bra og hva savner vi?
- Hva skal til for å få flere til å bli boende i Meldal og for å få flere til å flytte hit?
- Hvordan få flere unge til å engasjere seg i politisk virksomhet?


Gjennom idemyldringen kom det fram at det er mye bra aktivitetstilbud i Meldal, men det savnes et treffsted for unge. Et "ungdomshus" som lavterskeltilbud, gjerne styrt av ungdom selv, ble trukket fram som svært etterspurt. De litt mer voksne "ungdommene" ønsket seg en kafé som hadde åpent på kveldene. Ellers var "oppshining" av badeplassen på Frilsjøen noe av det som ble ønsket.
 
Diskusjonene avslørte at det er stort engasjement blant kommunens yngre innbyggere. Kanskje er tradisjonelle partimøter og politiske møter en arena som ikke virker spesielt forlokkende for mange unge, og at man derfor går litt glipp av de bidragene disse kan komme med. Det ble iallefall uttrykt ønske om flere lignende treff, forbeholdt yngre innbyggere. Så får vi vurdere litt om det kan være fordelaktig å overlate ansvaret for dette til andre aktører slik at treffene ikke oppfattes som en politisk aksjon fra ett bestemt parti.
 
Vi vil gjerne høre fra unge tillitsvalgte fra andre partier for å se om slike treff kan organiseres og arrangeres som et tverrpolitisk fellesskap på tvers av partigrensene. Formålet er å skape en uformell arena der det er høyt under taket og der ungdom og unge voksne kan komme sammen for å diskutere utvikling av Meldal kommune.
 
For Meldal AP
Katrine Nicolaisen
 

Annonser


Medlemmer