Utleie til private i Rådhuset

 

Meldal kommune eier og driver Meldal Rådhus og Meldal Samfunnshus. Stort sett består leietakerne av egne kommunale etater, men det åpnes også opp for eksterne leietakere.


03.05.2013 -

På kommunens nettside publiseres det følgende: "I 2. etasje i Meldal Rådhus er det p.t. ledige kontorlokaler på samlet 112,5 m2 brutto areal."

Arealene er som følger:

  1. Kontorarealer i 2. etasje 87,5 m2   Kan leies ut delvis møblert
  2. Fjernarkiv/lager i 2. etasje 10,0 m2
  3. Fellesarealer i 1. og 2. etasje 15,0 m2  

Kontaktperson for kommunen er Bjørn Sølberg. Mer informasjon: www.meldal.kommune.no 

Annonser


Medlemmer