Utmerkelser i Løkken Arbeiderkvinnegruppe

 

30- og 40-årsmerker utdelt til medlemmer i Arbeiderkvinnegruppen.


03.02.2012 -

Løkken Arbeiderkvinnegruppe avholdt årsmøte den 02.02.12. på Arbeiderstuggu, og i forbindelse med møtet fikk flere medlemmer utmerkelser for langt medlemskap.

Gullmerke for 40 års medlemskap:

Edel Haugen, Klara Haugen, Else Engen, Orlaug Hårstad, Borghild Heggem, Målfrid Møkkelgård.

Sølvmerke for 30 års medlemskap:

Ann Karin Røsespås

Alle var ikke tilstede på møtet og fikk utmerkelsene, men de får sine merker i løpet av få dager.

På bildet er Orlaug Hårstad, Edel Haugen, Klara Haugen og Ann Karin Røsespås.

 

For styret

Marit H. Bergsrønning

 

(Red.: Anne Mari)

Annonser


Medlemmer