Utviklingsprosjekt

 

Utviklingsprosjektet for melk og kjøttproduksjon på storfe er i gang! I midten av september ble ”utviklingsprosjektet på melk og kjøttproduksjon på storfe i Orkdal og Meldal” startet opp.

11.10.2007 -

Prosjektet har en varighet på 1,5 år. Prosjektet har som mål å utvikle melk- og kjøttproduksjonen slik at fagmiljøet styrkes og produksjonen opprettholdes eller økes. Bakgrunnen er stor nedgang i antall melkeprodusenter de siste årene, og det er uttrykt bekymring for den fremtidige utviklinga av husdyrmiljøet i Orkladalføret. Prosjektet skal også stimulere til flere økologiske melke- og kjøttprodusenter.

Les mer

Annonser


Medlemmer