Vakthold på skoletomta


Minner på nytt om behovet for vakter på skoletomta

Idrettslagene i kommunen utfører vakthold på skoletomta.


19.01.2012 -

Tirsdag i denne uka ble firmaet Grunnarbeid slått konkurs. Firmaet er som kjent totalentreprenør på nyskolen som bygges på Ekserplassen. For å sikre verdiene på byggeplassen valgte Meldal kommune å henvende seg til de fire idrettslaga i kommunen med spørsmål om de kunne stille med folk på dugnad, mot en godtgjøring som tilfaller de enkelte laga.

I første omgang er en vaktliste fram til mandag morgen etablert, så får man se hvor saken da står i forhold til bostyrer m.v. hvorvidt ordningen blir forlenget eller ikke. Men inntil da er det altså døgnkontinuerlig vakthold på området, utført av frivillige fra idrettslaga, med kommunens beredskapsvakt i bakhånd.

Da meldal.no var på skoletomta ved vaktskifte torsdag kveld var det Joar Lyngen og Rolf Resell fra IL Nor som gjorde seg klare til sin økt. På hovedbildet ser vi de to sammen med "avløsningsfører" Eindride Einum fra Meldal kommune i det de sjekker lås på en av portene.

Dugnadsvakt2

Annonser


Medlemmer