Vålåskarstevnet avviklet i Å samfunnshus

 

Utearrangement er en utfordring for både nattesøvn og lydanlegg når været er så utrygt. Det føltes derfor rett å flytte under tak.

01.08.2007 -

Konstituert politimester Toralf Pedersen kom for å fortelle om hvordan det er å være politi når mediepresset blir så stort som det har vært det siste året. Han var helt klar på at pressen bare gjør jobben sin, men at både media og andre selvsagt har en interesse av å holde enkelte saker mer varm enn andre. Han gikk igjennom politiets arbeid og ga oss et innblikk i hvordan det prioriteres og hvordan det slår ut for andre saker. Sakene som gjelder utenlandske bander, er for eksempel en utfordring økonomisk, da tolketjenesten for en person fort kan komme opp i flere hundre tusen. Pedersen hadde også vært innom Storåsfestivalen før han kom til Å, og kunne gi oss en fersk rapport fra siste natta der. Politietaten syntes festivalen hadde gått greit, og promillekontrollen som blir gjennomført på søndag, er et svært populært tiltak.
Anne Mari Svinsås las en fortelling bygget på et sagn fra Trollheimen om "Ståle med de 7 hjertene". Høytlesning er absolutt underholdning!
Pausen gikk med til å spise rømme og kavring, drikke kaffe og koselig prat med kjente.
Etter pausen gikk gruppen "Toner fra Trollheimen" med Jeanette Paulsen, Jo Ranheim og Reidar Løfaldli på scenen og serverte oss et knippe sanger/melodier som var en fin avslutning på stevnet. Tekster av Ola Setrom, Jo Ranheim, Astrid Krog Halse og andre, med fine melodier til, ville også ha vært midt i blinken uti Vålåskaret.
Tekst og foto: Aud Inger KalsethAnnonser


Medlemmer