Valurt

 

Medisinplante med uvanlig groeffekt

13.06.2007 -


Ved komposthaugen hjemme har en villig plante etablert seg. Den er vel blitt med hjem som blomsterkvast fra fjordstrøkene på Nordmøre. Nå står den i full blomst.
Dette er en gammel medisinplante som heter Valurt. Den skal ha uvanlig god groeffekt på sår og benskader, -så god at la en to døde kjøttstykker mot hverandre grodde de sammen.
Jeg har lest ett eller annet sted at val / vale er gammelt germansk ord for døds- eller ånderike.
I norrøn mytologi hører vi om Valhall, som var hallen til guden Odin. Dit kom vikinger som døde i kamp, derav har vi nok også ordet valplass, som betyr kamp-plass.
En kan da gjøre seg tanker om navnet Vahaugen ved Svinsås. Ordet va og val er ganske beslektet, og her er i alle fall betydningen døds- eller ånderiket aktuelt, for her ligger flere hundre graver fra merovingtiden ( 3 – 600 e.krf. ). Søker en på internett finner en flere Vahauger, bl.a en på Jæren, - og det er en gammel kirkegård.
Det er sikkert flere tolkninger av ordet, men en kan vel være enig om at blomsten til Valurten er flott, så kan en tro hva en vil om groeffekten på dødt kjøtt.


Ola L.


Annonser


Medlemmer