Vannlekkasje på Storås 

Uhell ved gravearbeider 

Et lokalt maskinfirma har i lengre tid hatt oppgaven med å legge ny kloakk på Storås. I dag var gravemaskinføreren uheldig, og skadet vannledningen.  

31.01.2008 -
Kategori: Arkiv

Det dannet seg fort en stor vanndam og mange husholdninger ble vannløse. Harald Garberg fra Driftsavdelinga i Meldal kommune ble tilkalt. Det ble jobbet på spreng for å få alt på plass. Da vi kom til stedet 2 timer senere, var jobben med å bøte vannledningen så og si ferdig.
Hanne Sørløkk ved Storåskløppen fikk problemer da vannet plutselig forsvant, hun hadde kunde i stolen som hadde fått farge i håret. Løsningen ble å ta kunden med seg hjem, forteller Hanne. Nå er hun glad for at vannet er kommet tilbake. 

Uhell ved gravearbeider Uhell ved gravearbeider 

Harald Garberg og Lars Andre Berg Harald Garberg og Lars Andre Berg 

Annonser


Medlemmer