Varsel om reguleringsarbeid i Jøngfjellet

 

Varsel om igangsetting av reguleringsplanarbeid for utmarksteig ved Jøngfjellet – Gnr 157, Bnr 4 – Meldal kommune, Hammerkjølen Hyttefelt. Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 27 varsles det at det er satt i gang arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan for gnr 157, bnr 4 i Meldal.

10.09.2008 - Marit Mjøen

dokumentFormålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for 25 nye hyttetomter øst for Jøngfjellet. For hytteeiere, naboer, og grunneiere i området vil reguleringsplanen ikke føre til vesentlig endring av landskapet eller områdets karakter. Noe mer parkering av biler og noe mer ferdsel må påregnes i perioder. Som en del av reguleringsplanen, legges det opp til at eksisterende hyttevei skal forlenges.

Spørsmål vedrørende reguleringsarbeidet kan rettes til Hans Christian Borchsenius, tlf: 918 11 623 eller e-post orkla.trebrensel@borchsenius.net

Eventuelle skriftlige synspunkter som har betydning for planarbeidet kan sendes til Orkla Trebrensel, Ressveien 58, 7336 Meldal innen 10. oktober  2008.

Annonser


Medlemmer