Velkommen til nytt korpsår!

 

Meldal Skolekorps starter opp igjen etter sommerferien på Grefstad skole, onsdag 24.august.


21.08.2011 - Magne Vullum

Øvingstider:
Kl.17.30 - 18.15    Drill
Kl.17.30 - 18.15    Juniorer (fjorårets aspiranter)
Kl.18.30 - 20.30    Hovedkorps

Aspiranter med foreldre inviteres til utdeling av instrumenter og orientering på SFO-rommet kl.18.00.
Så langt har vi 12 nye aspiranter, og vi vil gjerne ha flere.
Nye interesserte er også velkommen til møtet.

Denne høsten har korpset et spennende samarbeidsprosjekt med Orkdal skolekorps med tema filmmusikk.
Alle grupper; drill, aspiranter, juniorer og hovedkorps skal delta. Det blir fellesøvelser og seminar sammen med orkdalingene, og stor konsert i november.
Dette gleder vi oss til!

Nye og gamle musikanter ønskes hjertelig velkommen!

For Meldal Skolekorps
Torunn Otervik

Fjorårets aspiranter sammen med dirigenten sin.
Fjorårets aspiranter sammen med dirigenten sin.

Annonser


Medlemmer