Velkommen til skitrening!

 

Meldal Ski er et nettverk mellom skiavdelingene i de respektive idretteslagene i Meldal kommune. Organisasjonen har et styre som består av medlemmer fra langrennsavdelingene i de klubbene som deltar i samarbeidet.


18.10.2010 - Magne Vullum

Meldal skiFormål:
  Skape et bedre langrennsmiljø i Meldal kommune
  Omfatte aldersgruppen fra 9 år til jun/sen.
  Etablere treningsgrupper med jevnere aldersgrupperinger
  Rekruttering til langrennsmiljøet
  Utnytte ressursene i kommunen (ledere, trenere, økonomi)
  Unngå ”utflagging” til større klubber

Innhold:
  Felles treninger
  Felles stafettlag. Primært der hver klubb ikke kan stille lag selv.
  Treningene skal rullere innen bygda
  Treningsgruppene bør være sammen (sosialt)
  Arrangere felles treningssamlinger (sosialt)

Meldal Ski ble etablert i 1995 og har absolutt svart til forventningene helt fra til sesongen 2007/08. Da gikk antall løpere fra 35-40 ned til ca 25, og hovedtyngden er nå skiskyttere. Vi påstår at vi gjennom etableringen av Meldal Ski har etablert et sosialt miljø på tvers av klubbgrensene som så absolutt har bidratt til å opprettholde en god rekruttering i skibygda Meldal. Resultatmessig vil vi også hevde at samarbeidet har svart til forventingene. Meldal Ski har 3-4 treingsgrupper i sesongen 2009/10.
Følgende trenere: Terje Sørløkk, Øystein Hoel, Ida Rikstad, Leif Anders Vold, Stefan Engstrøm, Ola Sletvold.

Meldal Ski ønsker alle som er født i 2002 og eldre til å bli med oss på fellestreninger en gang i uka, torsdager kl 19.00. Treningene vil variere mellom Litjåsen og Nor’s skiarena.

Treningene starter torsdag 21.oktober kl 19.00 på IL Nor’s skiarena.

Velkommen til en fin skitreningskveld!

Hilsen Meldal Ski
Hans Peter Brøndbo, Grete Sofie Østhus, Mari S. Kvam, Stefan Engstrøm

All info fra Meldal Ski kommer på nettsida: http://www.meldalski.no/

Annonser


Medlemmer