Vellykket årsmøte i Løkken Arbeiderlag

 

Løkken Arbeiderlag avholdte sitt årsmøte den 26. januar i Arbeiderstuggu.
De omlag 20 medlemmene som hadde møtt opp gikk gjennom vanlige årsmøtesaker, samt at vi fikk en orientering fra Løkken Utvikling om det arbeidet de gjør og litt om enkelte prosjekter de jobber med. I Løkken Arbeiderlag er vi veldig glade for den optimismen og positiviteten som Løkken Utvikling representerer, og som også gjenspeiler seg i konkrete prosjekter de får gjennomført.


27.01.2009 - Magne Vullum

Løkken Arbeiderlag er det største lokallaget i Meldal AP. Ved slutten av 2008 hadde vi 82 medlemmer. Vi har ikke drevet så veldig aktiv medlemsverving de siste årene, og sånn sett er vi fornøyd med at medlemstallet har holdt seg stabilt over flere år. Men vi ønsker selvsagt flere medlemmer, og det nye styret vil jobbe litt mer aktivt for å få til dette. I likhet med resten av Meldal AP er vi i Løkken Arbeiderlag interessert både i folk som ønsker å være aktive medlemmer, men også de som bare er passive støttemedlemmer. Det kan nevnes at blant våre medlemmer finner vi blant annet en stortingsrepresentant, samt lederen i Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe i Sør-Trøndelag.
 
Med over 80 medlemmer er det naturlig at vi som lokallag engasjerer oss i visse lokalpolitiske saker som våre medlemmer er opptatt av. Den viktigste saken i så måte vil være å jobbe for at Arbeiderpartiet kommer tilbake til makten i Meldal kommune ved neste kommunevalg. I Løkken Arbeiderlag skal vi gjøre så godt vi kan for å bidra til det og forsøke å nå ut til alle potensielle AP-velgere på Løkken. I mellomtiden jobber vi med og diskuterer små og store saker på våre medlemsmøter, hvor alle medlemmer er velkommen!

Styret i Løkken Arbeiderlag

Vellykket årsmøte i Løkken Arbeiderlag
Vellykket årsmøte i Løkken Arbeiderlag

Annonser


Medlemmer