Venneforening for bygdemuseet

 

Meldal Bygdemuseum skal få sin egen venneforening. Det skjer på stiftelsesmøtet i Sølbergs-låna på museet 26. mai kl 19.30.


23.05.2011 - Anne Mari Svinsaas

Bygdemuseet trenger noen som kan "passe på seg". Det vil derfor bli stiftet en egen venneforening for museet, Meldal Bygdemuseums venneforening.

Venneforeningen skal ha ansvar for å skape mer aktivitet på museet, og de ulike arbeidsoppgavene vil bli ivaretatt av foreskjellige arbeidsgrupper. Disse kan ha ansvar for f. eks. grasklipping og arrangementer av ulik karakter. Mange frivillige har allerede meldt seg til tjeneste, og vi håper det blir fler etterhvert.

Meldal Bygdemuseum er nå et regionmuseum underlagt paraplyorganisasjonen MIST (Museene i Sør-Trøndelag), og det er fremdeles Trøndelag Folkemuseum Sverresborg som har det museumsfaglige ansvaret. Men ansvaret for å bidra til aktiviteter og trivsel på museet er et felles ansvar som venneforeningen nå vil organisere og som vi håper folk i hele bygda vil engasjere seg i.

Vel møtt til stiftelsesmøte. På dette møtet vil vi blant annet vedta statutter (vedtekter) og holde valg på styre i den nye foreningen.

Møtet finner altså sted i Sølbergs-låna 26. mai kl. 19.30.

Interimstyret

Annonser


Medlemmer