Venneforeningen på bygdemuseet

 

Meldal Bygdemuseums venner er i aktivitet og vil gjerne ha flere medlemmer.


06.12.2011 -
Kategori: Kultur

Kontonummer for innmelding: 4260 71 35287. Medlemskap koster kr. 100,-.
Fyll inn adresse og mobilnummer når du betaler kontingent.

Styret består av Kjell Dalheim, Laila Fagerhaug Grut, Fredmund Sandvik, Oddrun Fiske Johansen og Ingrid Voll.

Venneforeningen vil skape aktivitet, liv og røre og ikke minst bistå museumsledelsen med praktiske oppgaver på museet.

(Red.: Anne Mari)

Annonser


Medlemmer