Verdensdagen for psykisk helse markeres

 

Torsdag 14. oktober markeres Verdensdagen for psykisk helse i Meldal. Markeringen foregår på Meldal Dagsenter og er åpen for alle. Gratis kaffe og kaker samt salg av middag står på programmet.


09.10.2010 - Anne Mari Svinsaas

- HVa skal foregå denne dagen, leder for psykisk helsearbeid i Meldal, Karin Hjulstad?

- Vi har mye givende og interessant program, synes vi sjøl. For det første er Dagsenteret åpent hver torsdag mellom 11.00 og 14.00 for hjemmeboende eldre og uføre, herunder også folk som sliter med psykiske problemer. Slik blir det også kommende torsdag, men vi utvider åpningstida til gagns og holder Dagsenteret åpent til kl. 20.00 denne kvelden. Markeringen av verdensdagen for psykisk helse foregår altså fra 11.00 om formiddagen til 20.00 om kvelden. Vi gleder oss stort og håper det kommer mange som vil markere dagen sammen med oss.

- Hva er programmet for dagen?

- Det er viktig å ikke pakke en slik dag full av program - en av de viktigste aktivitetene er jo at folk kommer og kan snakke sammen. Men vi har en del program som vi tror vil være av interesse for mange. Klokka 12.00 blir det åpning ved assisterende rådmann Roy Fritzon. Vi synes det er veldig fint og oppmuntrende for våre brukere at noen fra kommuneadministrasjonen kommer. Representanter fra Rosenvik vil også være til stede; temaet for Verdensdagen 2010 er nemlig arbeidsliv og psykisk helse.

- Så kommer Liv Riseth, Fysak-koordinator i Orkdal, klokka 13.00. Hun vil snakke om betydningen av å drive med fysisk aktivitet - ikke bare når en er psykisk syk, naturligvis, men hun legger spesielt vekt på dette på denne dagen. Aashild Grønning kommer klokka 16.00 (ikke som Sjøla, men som seg sjøl!) og vil kaste sitt skjeive blikk på psykisk helse-problematikken og -omsorgen.

- I tillegg inviterer vi til hyggelig samvær. Vi serverer gratis kaffe og kaker, og vi selger middag (gryterett og salat) til ca en 50-lapp. Velkommen alle sammen, sier Karin Hjulstad.

Annonser


Medlemmer