Vi trenger sjåfører... kan du ofre noen timer?

 

Vi mangler noen sjåfører fra alle deler av bygda til skyssturnus på torsdager.


07.02.2012 -

Som mange har fått med seg, samarbeider Meldal Frivilligsentral med Meldal kommune om å arrangere Dagsenter for hjemmeboende eldre og uføre hver torsdag. Frivilligsentralens ansvarsområde er å skaffe skyss til de som deltar på Dagsenter. Vi har mange som går i "turnus" og stiller opp som sjåfører, men antallet deltakere på Dagsenter øker, og vi trenger flere.

Jo flere sjåfører vi klarer å skaffe, jo sjeldnere trenger sjåførene å stille opp.

I Løkken/Bjørnli/Trongbakken-området går alt nesten på skinner; her mangler vi nå bare en eneste fast sjåfør for å fylle en turnus som går over sju uker. Sjåførene henter og bringer altså hver sjuende torsdag. Men det er klart at vi gjerne vil ha fler også her - da kommer jo kjøredagene enda sjeldnere.

Vi trenger flere sjåfører som kan skysse Å-byggen til og fra Dagsenter. Her har vi foreløpig ingen faste skyssfolk, og dette haster litt. Pr. dato har vi to deltakere på Dagsenter som trenger skyss til og fra Oppbygda.

Vi mangler også to-tre-fire sjåfører på Storås. Slik situasjonen er nå, kjører Nerbygd-hjelperne hver fjerde torsdag. Vi vil gjerne redusere dette til maksimum hver sjette uke - vi vil helst ikke slite ut våre frivillige.

I Midtbygda har vi noen brukere i Vollagrenda/Bjørga-området, og vi ønsker oss også sjåfører som kan sørge for at disse kommer seg til og fra Dagsenter.

Kan du tenke deg å bruke litt tid en torsdag av og til og frakte folk som er avhengige av hjelp og skyss for å komme seg ut? Dagsenteret på torsdager betyr uendelig mye for de som ellers tilbringer time etter time, dag etter dag hjemme - ofte alene.

Vi trenger kanskje akkurat DEG!

Hilsen fra Anne Mari

Daglig leder

meldal frivilligsentral_300px

Telefon: 908 47 420

Epost: post@meldal.frivilligsentral.no

Annonser


Medlemmer