Videodokumentar om Dragset Verk - 100 år.

Dragset Verk. Foto: Ola Løseth

Orkla Industrimuseum har produsert en videodokumentar om Dragset Verk. Indutrimuseet inviterer til offisiell vising på premieren; mandag 16. februar kl 19:00 i Visningsrommet, Orkla Industrimuseum, Løkken Verk.

30.01.2009 - Frode Langeng

I år er det 100 år siden driften ved Dragset Verk i Meldal stanset. Virksomheten ved gruva ble lammet av en storstreik i juli 1909 og da denne streiken tok slutt i august 1910, ble det aldri noe mer virksomhet på Dragset.
 
Gruva var i drift fra ca 1869, og ble drevet på en forekomst av kobberholding svovelkis. Imidlertid var det bare kobberet som var interessant. Gruva hadde forøvrig sin egen smeltehytte for å ta ut kobber i årene 1875 og 1876, men smeltinga var kostbar og lite vellykket slik at man gikk tilbake til å kjøre malmen med hest til Orkanger der den ble lastet i skip og sendt til utlandet for smelting.
 
Malmen ble som i de andre gruvene i området tatt ut ved hjelp av fyrsetting, store bål ble fyrt opp mot bergveggen slik at berget sprakk, og deretter ble det hakket løs stein der berget hadde sprukket og malmen ble båret ut. I slutten av 1890-årene ble det bygd to separasjonsverk ved Dragset for å foredle malmen ved hjelp av knusing, sikting og vasking. Begge disse verkene var drevet av vannkraft. I begynnelsen av 1900-tallet ble det kjøpt inn en dampmaskin som drev en kompressor som skaffet luft til boremaskiner som ble tatt i bruk i gruva. Litt senere ble det også koblet en liten generator til denne slik at det ble produsert elektrisk kraft.
 
Gruva var eid og ble drevet av Örkedals Mining Company fra starten og fram til 1904. Bak dette selskapet stod Marentius Thams på Orkanger og Christian Salvesen i Leith i Skottland. I 1904 ble Orkla Grube-Aktiebolag etablert av Christian Thams, sønn av Marentius. Orkla overtok da alle bygg, anlegg og rettigheter som Ôrkedals Mining Company hadde, deriblant Dragset Verk.
 
16. februar 1909 skjedde det en tragisk arbeidsulykke ved Dragset. Tre mann, Peder Rindal, Arnt Øyasæther og Martin Løkken, drev og ladet et borehull og skulle sprenge ei salve ved slutten på skiftet om kvelden. De fant ut at de hadde litt for lite dynamitt og Martin Løkken skulle gå ut etter mer. De to andre fortsatte ladinga, og på en eller annen måte gikk ladningen av. Peder Rindal ble drept og Arnt Øyasæther ble alvorlig skadd, blant annet mistet han synet på begge øynene.
 
Med denne historien og med denne tragiske ulykken som bakteppe har Orkla Industrimuseum laget en dokumentarvideo om virksomheten på Dragset Verk og folka som levde og arbeidet der. Dokumentaren skal ha premiere 16. februar - på dagen 100 år etter at Peder Rindal ble drept og Arnt Øyasæther ble blind. Peder Rindal ble gravlagt på Meldal kirkegård 21. februar. Samme dag ble hans yngste sønn født.

I dokumentaren får vi blant annet høre om Gjertrud Rindal, enka etter Peder, som satt igjen med fem barn og en gard i en alder av 32 år.
 
Dokumentaren vises i Visningsrommet ved Orkla Industrimuseum på Løkken Verk.
 
Orkla Industrimuseum
 
Bjørn Tokle
Dragset Verk er 100 år.

Dragset Verk er 100 år. Foto: Ola Løseth

Annonser


Medlemmer