Vikar for danselærer

 

17 % stilling for skoleåret 07/08

09.08.2007 -
Det søkes etter fagutdannet danselærer. Hvis du har allsidig praksis kan dette erstatte evt manglede fagutdanning. Det vil vektlegges at danselærer også kan ha et spesielt fokus på å gi et attraktivt tilbud til gutter i barneskolealder. Dans er et redskap til å uttrykke oss og en viktig identitetsmarkør for unge. Vi skal ha hovedfokus på det sosiale perspektiv, og gleden ved å danse. Samarbeid med øvrig personal i kulturskole og grunnskolen forventes.

Søknadsfrist er 17. august 2007.

Nærmere opplysninger fås hos kulturskolerektor Tore Rønne, tlf 72 49 46 26 eller 97 54 97 98

Søknad vedlagt bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes:
Meldal kommune
Personalavdelingen
Kvamsveien 2
7336 Meldal

Meldal Kommune


Annonser


Medlemmer