Vil be kommunen om å overta

 

Pressenotat fra styret i Meldal Samfunnshus A/L

25.09.2010 - Frode Langeng

Vil be kommunen om å overta

Styret i A/L Meldal samfunnshus foreslår overfor representantskapet å ta opp forhandlinger med Meldal kommune om full kommunal overtakelse av samfunnshuset.

Styret er bekymret for den økonomiske situasjonen for huset og mener at nøkkelen til bedre drift kan ligge hos kommunen, som svarer for over 90 prosent av de løpende driftsutgiftene. De kommunale kontorene i Meldal er i dag en del av samfunnshuset.

Styret er opptatt av å sikre at det også etter ei eventuell kommunal overtakelse fortsatt må finnes et godt tilbud om forsamlingslokaler i Midtbygda, med tilhørende matservering.

Det ekstraordinære møtet i representantskapet holdes 28. oktober.

Annonser


Medlemmer