www.meldal.no blir BA

 

Mye tyder på at portalen www.meldal.no har kommet for å bli. Daglige besøkstall på godt over 1100 forskjellige brukere bør være bevis nok. Saken er at nettstedet er holdt i hevd med en gedigen dugnadsinnsats. Et stort arbeid er lagt ned i programmering og tilrettelegging, og det er enorme muligheter i denne programvaren som ennå ikke er tatt i bruk. Nå gjelder det å få økonomien på plass.

05.09.2007 -

www.meldal.no har i styremøte 30.august 2007 vedtatt å søke om å bli andelslag med begrenset ansvar (BA). Det vil si at andelseiere bare har ansvar for den kapitalen de skyter inn. Begrunnelsen for å stifte andelslag er at da får vi refundert momsen som blir innbetalt. Dette utgjør 25 %, og vi kan drive mye nettportal for det.
Nå er det viktig at vi får inn en del andelskapital, og vi har satt prisen til kr. 1000,- pr. andel. Vi håper at riktig mange forstår at dette er viktig for at vi skal få meldal.no til å gå. Vi håper så mange som mulig kan tenke seg å tegne seg for en eller flere andeler. Dette er en engangsinvestering. Andelshaverne vil bli kunngjort på portalen, samtidig med at de mottar andelsbevis. Medlemmene i styret har vedtatt å tegne seg for hver sin andel.

Nå kommer vi til å gå bredt ut til næringsdrivende, private, lag og organisasjoner i håp om at riktig mange vil støtte oss. Dette er et redskap som både bedrifter, privatpersoner, lag- og foreninger vil dra god nytte av i framtida, men ”itjnå kjæm tå sæ sjøl”, som Rotmo sier.
Vi benytter samtidig anledningen til å takke alle bidragsytere som har sendt oss stoff. En stor takk til de som har gitt økonomisk bistand og alle de bedriftene som har fast annonseplass, og til medlemmer. Den moralske støtten i gode tilbakemeldinger har også vært til god hjelp.

Ta kontakt med styremedlemmene eller kjøp andelsbevis ved å
betale inn på konto 4260 70 31295 i Meldal Sparebank.

Styret.


Annonser


Medlemmer