Kalender

30.03.2017 19:30

Årsmøte i Midtbygda Grendalag

Kølmoen, klubbhuset

Erik Einum

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes styret innen 16. mars. Endelig sakliste kunngjøres når eventuelle innkomne saker til årsmøtet er registrert. For styret Eindride Einum, leder eindride.einum@gmail.com

 


Medlemmer