Kalender

16.06.2021 19:30 — 21:00

Årsmøte Meldal Grendalag

Meldal

Erik Einum

Årsmøte avholdes på Kølmoen, klubbhuset til Meldal IL. Sakliste: - Godkjenning av innkalling - Valg av referent - Årsmelding - Regnskap - Budsjett - Innkomne forslag - Valg - Aktivitetsplan 2021 Hilsen Styret

 


Medlemmer