Kalender

25.01.2016 19:00 — 20:30

Årsmøte meldal.no SA

Næringslivets Hus

Helga Romundstad

Innkalling til årsmøte i meldal.no SA

 

Tid og sted: Mandag 25. januar, Næringslivets Hus, Løkken Verk i 3. etasje.

Saksliste for årsmøte:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.

3. Styrets årsberetning.

4. Regnskap.

5. Valg av styreleder.

6. Valg av styremedlemmer.

7. Andre valg i følge instruks.

8. Innkomne saker.

 

 


Medlemmer